Data wydarzenia: 28-01-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 61)

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 61), przekazanym w dniu 16 grudnia 2019 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP-173-20/19), nie zgłasza uwag do projektu.

projekt ustawy