Data wydarzenia: 16-09-19


w przedmiocie wyjaśnienia sprawy antysemickich treści przypisywanych członkowi Rady

 I.      Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, zleca Komisji do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych:

1)      przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, dotyczącego udostępniania antysemickich treści w internecie, przypisywanych jednemu z członków Krajowej Rady Sądownictwa;

2)      przedstawienie rekomendacji w tej sprawie w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa zwołanego w dniach 17-20 września 2019 r.

II.     Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zobowiązuje Przewodniczącego Rady do zwrócenia się do Prokuratora Krajowego o przedstawienie Krajowej Radzie Sądownictwa informacji dotyczących postępowania w sprawie udostępnianie antysemickich treści w internecie, w którym występuje jeden z członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Pliki do pobrania: