Data wydarzenia: 12-04-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 11 kwietnia 2022 r. (znak: DLUS-I.4601.16.2022), opiniuje go bez uwag.

projekt