Data wydarzenia: 12-04-22

w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw  

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (UD222), przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2022 r. (znak: DLPC-I.414.6.2020), nie zgłasza uwag do projektu.

projekt