Data wydarzenia: 17-12-21

w przedmiocie udziału sędziów w akcjach charytatywnych.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269) Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, że udział sędziego z wykorzystaniem swojego statusu w akcjach charytatywnych jest niedopuszczalny, jako naruszający § 3, § 3a i § 10 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 25/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 stycznia 2017 r.

Wspieranie działalności charytatywnej, co do zasady słuszne społecznie, może, w przypadku sędziego, budzić wątpliwości co do jego bezstronności.