Data wydarzenia: 19-11-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD297).

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 297), przekazanego w dniu 9 listopada 2021 r. do zaopiniowania, przy piśmie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości (znak: DSRiN-V.415.5.2021), przedmiotowy projekt opiniuje pozytywnie.

projekt