Data wydarzenia: 18-11-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 4 listopada 2021 r. (znak: SPS-WP.020.336.5.2021), opiniuje go negatywnie.

            Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie ochrony prawnej flagi Unii Europejskiej w postaci penalizacji zachowań polegających na jej publicznym znieważeniu lub na niszczeniu, uszkadzaniu lub usuwaniu. Wydaje się to być bezzasadne i niezrozumiałe w obliczu braku podobnych regulacji dotyczących flag innych organizacji międzynarodowych, takich jak na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ponadto, flaga Unii Europejskiej jest chroniona na podstawie już istniejących regulacji kodeksu karnego, takich jak zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy. Na koniec należy wspomnieć, że autorzy projektu w jego uzasadnieniu wskazali, że zmianie ulec ma „kodeks karny wykroczeń” co jest stwierdzeniem mylącym i nieprecyzyjnym, gdyż w polskim porządku prawnym istnieją dwa kodeksy: kodeks karny oraz kodeks wykroczeń natomiast nie istnieje kodeks karny wykroczeń.