Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych, przekazanym w dniu 26 sierpnia 2021 r. do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu (znak: DLUS-I.4602.4.2021), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt