Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2021 r. (znak: DLPK-I.406.2.2021), opiniuje go pozytywnie, nie zgłaszając uwag.

projekt