Data wydarzenia: 11-06-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, przekazanym w dniu 31 maja 2021 r. do zaopiniowania przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej (znak: BPS.DKS.KU.0401.20.2021)., nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt