Data wydarzenia: 29-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta oraz sposobu korzystania i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta oraz sposobu korzystania i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2021 r. (znak: DLPC-IX.4601.1.2021), nie zgłasza do niego uwag.

projekt