Data wydarzenia: 14-05-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

            Rada opiniuje projekt, przekazany przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 11 maja 2021 r. (znak: DLPC-V.4190.3.2021), bez uwag.

projekt