Data wydarzenia: 14-05-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

            Rada opiniuje projekt, przekazany przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 11 maja 2021 r. (znak: DLPC-V.4190.2.2021), bez uwag.

projekt