Data wydarzenia: 29-04-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców.

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców, przekazanym w dniu 8 kwietnia 2021 r. do zaopiniowania przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego (znak: BPS.DKS.KU.0401.13.2021), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt