Data wydarzenia: 30-04-21

w przedmiocie projektu zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, przekazanym przy piśmie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 19 kwietnia 2021 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.16.2021), negatywnie opiniuje projekt, ponieważ prowadzi on do nadmiernego ograniczenia możliwości przesłuchiwania podmiotów w charakterze świadka, co może mieć negatywne następstwa w możliwości dowodzenia przed sądem okoliczności i na tok postępowania rozpoznawczego.

projekt