w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie