Wiceprzewodniczący Rady

Wiesław Jerzy Johann - prawnik, dziennikarz, nauczyciel akademicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

Ur. 9 września 1939 r. w Oszmianie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1964 r.) Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej pracował jako radca prawny. W latach 1973-81 dziennikarz Polskiego Radia. Od 1982 r. adwokat, był m.in. obrońcą w procesach politycznych.

Od 1990 r. pełnił funkcje publiczne, m.in.: pełnomocnika rządu ds. likwidacji Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk oraz przewodniczącego Komisji Rewindykacyjnej ds. Zwrotu Majątku Związków Zawodowych i Organizacji Społecznych.
W latach 1997-2006 sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Członek Krajowej Rady Sądownictwa od 30 września 2015 r. (powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na swojego przedstawiciela); od 27 kwietnia 2018 r. Wiceprzewodniczący Rady.

Wykładowca akademicki, autor licznych publikacji prawnych.

W 2008 r. odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Od sierpnia 2016 r. Kanclerz Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 r. otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy.