Członek Rady

Teresa Kurcyusz-Furmanik - prawnik, adwokat, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, członek Krajowej Rady Sądownictwa.

W 1973 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Po aplikacji sądowej i zdanym egzaminie sędziowskim rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W l. 1980-1990 członek Zespołu Adwokackiego nr 5 w Katowicach. Od 1991 r. prowadziła kancelarię adwokacką w Katowicach. Od 2004 r. sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Uchwałą Sejmu RP z 6 marca 2018 r. wybrana w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 7 marca 2018 r. Od 27 kwietnia 2018 r. członek Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa.

W stanie wojennym broniła aresztowanych związkowców i udzielała pomocy prawnej, w latach 1982-1987 doradzała kierowniczym strukturom NSZZ „Solidarność”.
Za działalność opozycyjną otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2009 r.), Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa katowickiego (1998 r.) oraz odznakę Zasłużony dla KWK Piast przyznaną przez Komitet Zakładowy „Solidarność”.

Odbyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Unii Europejskiej (2004-2005) oraz roczne seminarium „Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym” (2011 r.). W latach 2003-2012, jako członek Zrzeszenia Prawników Polskich, organizatorka konferencji dla sędziów i radców prawnych na temat praw człowieka oraz prawa europejskiego w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, Londynie, Florencji, Hadze, Helsinkach i Lublanie. Uczestniczka licznych seminariów, warsztatów, stażów i konferencji zagranicznych, m.in: w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (październik 2017).

Jest prawnikiem w trzecim pokoleniu, matką dwóch synów i babcią trojga wnucząt.