Przewodniczący Rady

Paweł Styrna - prawnik, sędzia, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Ur. 4 marca 1971 r. w Limanowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po etatowej aplikacji sądowej, w 1997 r. złożył egzamin sędziowski. W latach 1997-1999 asesor, a następnie sędzia w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie. 0d 1 lipca 2003 r. sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce.

W latach 2003-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce, od 2017 r. do 2018 r. Zastępca Przewodniczącego IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wieliczce, od 7 lutego 2018 roku Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie.

Odbył studia podyplomowe „Prawo Własności Intelektualnej” organizowane przez  Uniwersytet Jagielloński oraz „Ekonomia i Prawo Gospodarcze” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Uchwałą Sejmu RP z 6 marca 2018 r. został wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 7 marca 2018 r. Od 29 stycznia 2021 r. pełni funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.