Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 27 - 30 kwietnia 2021 r. - będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów