Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 17-20 listopada 2020 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego