Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 13 - 16 października 2020 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego