Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 4 - 7 sierpnia 2020 roku podjęła uchwały w przedmiocie przeniesienia w stan spoczynku oraz stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku