Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 7 - 10 lipca 2020 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego