Członek Rady

Maciej Andrzej Mitera - dr nauk prawnych, sędzia, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa.

Ur. 19 marca 1973 r. w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego w 1999 r. rozpoczął pracę jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy. W 2003 r. powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego.

Uchwałą Sejmu RP z 6 marca 2018 r. wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 7 marca 2018 r. Od 27 kwietnia 2018 r. członek Prezydium i rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa.

Wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych. Uczestnik licznych staży i konferencji międzynarodowych.