Wiceprzewodniczący Rady

Arkadiusz Mularczyk ur. 4 lutego 1971 w Raciborzu - polityk, adwokat, poseł na Sejm RP V, VI, VII, VIII i IX  kadencji.

 

W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, po których pracował, m.in. w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu. W latach 1998-2002 radny Miasta Nowy Sącz. W 2000 r. ukończył podyplomowe studia “Prawa i Wolności Człowieka” w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej, do 2005 r. wykonywał zawód adwokata w Nowym Sączu.

W 2005 r. został wybrany posłem V kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nowosądeckim z wynikiem 9566 głosów. W Sejmie był wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach, przewodniczącym stałej podkomisji do spraw nowelizacji prawa karnego, członkiem Komisji Ustawodawczej i podkomisji stałej ds. Trybunału Konstytucyjnego. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz drugi uzyskał mandat poselski, otrzymując 47 929 głosów. W Sejmie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Komisji Ustawodawczej. Zasiadał także w komisji śledczej ds. nielegalnego wywierania wpływu na funkcjonariuszy służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości. W 2011 r. ponownie został wybrany na posła otrzymując 45 801 głosów. W Sejmie VII kadencji pracował w komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i Komisji Spraw Zagranicznych. W wyborach w 2015 r. ponownie zdobył mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości, uzyskał  36 903 głosów. W VIII kadencji swoją uwagę skupił na pracy w Komisji Ustawodawczej i Spraw Zagranicznych. Był również Przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach. W wyborach 2019 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, otrzymując 72 660 głosów. W Sejmie IX kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej. 22 listopada 2019 r. został wybrany przez Sejm w skład Krajowej Rady Sądownictwa..

Często reprezentuje Sejm RP w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W 2011 r. został powołany na członka delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu, którą to funkcję sprawuje do dzisiaj. W Radzie Europy jest wiceprzewodniczącym Komisji ds. Wyboru Sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.