Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji

1.

Sędzia Marek Jaskulski – Przewodniczący

2. 

Sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz

3. 

Sędzia Ewa Łąpińska

4. 

Sędzia Zbigniew Łupina

5. 

Sędzia Leszek Mazur

6. 

Senator Krzysztof Kwiatkowski

7. 

Sędzia Katarzyna Chmura