Kalendarium

Poniżej znajdziemy informacje o wydarzeniach takich jak spotkania, konferencje, debaty, uroczystości i innych związanych z działalnością Krajowej Rady Sądownictwa

25 kwietnia 2019 r.

Warszawa - Trybunał Konstytucyjny - wykład prof. Markusa C.Kerbera pt. "Ochrona narodowej suwerenności wobec aktów prawnych Unii Europejskiej o charakterze ultra vires w świetle orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego: ograniczenia i perspektywy" z udziałem sędziego Wiesława Johanna, Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, sędziego Dariusza Drajewicza, Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz z udziałem członków Krajowej Rady Sądownictwa: sędziego Jarosława Dudzicza, sędziego Grzegorza Furmankiewicza, sędziego Rafała Puchalskiego, sędziego Pawła Styrny.

3 kwietnia 2019 r.

Warszawa - uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym z udziałem sędziego Leszka Mazura, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, sędziego dr Dariusza Drajewicza, Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, sędziego dr Macieja Mitery, Rzecznika Prasowego Krajowej Rady Sądownictwa, sędzi Teresy Kurcyusz-Furmanik, członka Krajowej Rady Sądownictwa, sędziego Marka Jaskulskiego, członka Krajowej Rady Sądownictwa.

print