Kalendarium

Poniżej znajdziemy informacje o wydarzeniach takich jak spotkania, konferencje, debaty, uroczystości i innych związanych z działalnością Krajowej Rady Sądownictwa

26-27 czerwca 2018 r.

Kraków - konferencja w ramach współpracy pomiędzy Sądem Okręgowym w Krakowie a Sądem Okręgowym w Lipsku (Niemcy) dotycząca prawa rodzinnego i nieletnich, w tym obowiązku alimentacyjnego, władzy rodzicielskiej  z uwzględnieniem zagadnień dotyczących pieczy nad dziećmi oraz dotyczących przestępczości nieletnich, przestępczości uchylania się od alimentacji, jak również ustrojów majątkowych małżeńskich oraz skutków finansowych orzeczenia rozwodowego z udziałem sędziego Jarosława Dudzicza, członka Krajowej Rady Sądownictwa.

< powrót

print