Kalendarium

Poniżej znajdziemy informacje o wydarzeniach takich jak spotkania, konferencje, debaty, uroczystości i innych związanych z działalnością Krajowej Rady Sądownictwa

8 maja 2017 r.

Warszawa - doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z udziałem sędziego Krzysztofa Wojtaszka, Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziego Grzegorza Borkowskiego, Szefa Biura Krajowej Rady Sądownictwa.

< powrót

print