Kalendarium

Poniżej znajdziemy informacje o wydarzeniach takich jak spotkania, konferencje, debaty, uroczystości i innych związanych z działalnością Krajowej Rady Sądownictwa

3 marca 2017 r.

3 marca 2017 r. Katowice – konferencja organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajową Radę Sądownictwa, Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Polską Akademię Umiejętności, pt. „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP” z udziałem: Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Dariusza Zawistowskiego, Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Piotra Raczkowskiego, Szefa Biura Krajowej Rady Sądownictwa Grzegorza Borkowskiego, Rzecznika Prasowego Krajowej Rady Sądownictwa Waldemara Żurka, członka Krajowej Rady Sądownictwa sędzi Gabrieli Ott, Dyrektora Wydziału Prawnego w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa Ewy Stryczyńskiej.

< powrót

print