Kalendarium

Poniżej znajdziemy informacje o wydarzeniach takich jak spotkania, konferencje, debaty, uroczystości i innych związanych z działalnością Krajowej Rady Sądownictwa

15 listopada 2017 r.

Warszawa - uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Łańcuchy sędziowskie nowo powołanym sędziom wręczył sędzia Dariusz Zawistowski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Uczestniczyli także członkowie KRS: sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wiesław Johann, przedstawiciel Prezydenta RP w KRS, sędzia Piotr Raczkowski, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady  oraz sędzia Grzegorz Borkowski, Szef Biura Rady.

< powrót

print