1)art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych; [nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi] 2)art. 22 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych...

1)art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
[nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi]
2)art. 22 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
[wyznaczenie przez Ministra Sprawiedliwości osoby pełniącej obowiązki Prezesa Sądu]
3)art. 37 § 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
[uchylanie zarządzeń administracyjnych przez Ministra Sprawiedliwości]
4)art. 40 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
[wytyk oczywistej obrazy przepisów]
5)art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
[znoszenie i przydzielanie wolnych stanowisk sędziowskich przez Ministra Sprawiedliwości]
6)art. 77 § 1, 2, 2 a, 3, 3 a, 7 a i 7 b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
[zasady delegowania sędziów]
7)art. 80 § 2 g ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
8)art. 80 § 2 h ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
[potraktowanie udzielenia zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, jako jednoczesnego udzielenia zgody na tymczasowe aresztowanie]
9)art. 80 a § 1, 2, 3, 4, 5, art. 80 b § 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 80 c, art. 80 d § 1, 2 i art. 110 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
10)art. 80 a § 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
11)art. 80 § 2 f i art. 80 b § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
12)art. 130 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
[zarządzenie przez Ministra Sprawiedliwości natychmiastowej przerwy w czynnościach sędziego]

(Rada cofnęła wniosek w zakresie art. 80a – 80d – pkt: 9,10,11 wniosku)


Uchwała Nr 139/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 lipca 2007 r.

w przedmiocie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją: - art. 40 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Pobierz dokument  


Uchwała Nr 142/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2007 r.

w przedmiocie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją.

Pobierz dokument  


Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie zgodności z Konstytucją:

 1. art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 2. art. 22 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 3. art. 37 § 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 4. art. 40 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 5. art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 6. art. 77 § 1, 2, 2 a, 3, 3 a, 7 a i 7 b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 7. art. 80 § 2 g ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 8. art. 80 § 2 h ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 9. art. 80 a § 1, 2, 3, 4, 5, art. 80 b § 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 80 c, art. 80 d § 1, 2 i art. 110 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 10. art. 80 a § 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 11. art. 80 § 2 f i art. 80 b § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 12. art. 130 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

* Trybunał Konstytucyjny – sygn. akt K.45/07


Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego o częściowe umorzenie postępowania w sprawie K 45/07.

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 186 ust. 2 i art. 188 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r., Nr 102, poz. 643 ze zm.) Krajowa Rada Sądownictwa wnosi o umorzenie postępowania w części domagającej się stwierdzenia, że:

 1. art. 80 § 2 g ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 42 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. art. 80 a § 1, 2, 3, 4, 5, art. 80 b § 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 80 c, art. 80 d § 1, 2 i art. 110 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) z uwagi na brak zachowania trybu konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa są niezgodne z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1 i art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. art. 80 a § 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje natychmiastową wykonalność uchwały sądu dyscyplinarnego w przedmiocie uchylenia immunitetu sędziowskiego, są niezgodne z art. 31 ust. 3 i art. 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. art. 80 § 2 f i art. 80 b § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) w zakresie, w którym pozwala na odmowę sędziemu prawa wglądu do akt postępowania; a także art. 80 b § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza udział sędziego w posiedzeniu sądu, którego przedmiotem jest rozpoznanie wniosku o zezwolenie na zatrzymanie sędziego są niezgodne z art. 42 ust. 2 Konstytucji i z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

Pobierz dokument  


Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15.01.09

Pobierz dokument 

Pliki do pobrania:

< powrót

print