Oświadczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w związku z pojawieniem się na stronie internetowej Sejmu projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, który w sposób radykalny rozszerza kompetencje Ministra Sprawiedliwości w zakresie nadzoru administracyjnego nad sądami. 
w związku z pojawieniem się na stronie internetowej Sejmu projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, który w sposób radykalny rozszerza kompetencje Ministra Sprawiedliwości w zakresie nadzoru administracyjnego nad sądami.

Pliki do pobrania:

< powrót

print