Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 października 2010 r. (Nr WOK 020-114/10)

w przedmiocie projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania:

< powrót

print