Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 29 grudnia 2010 r. (Nr WOK 5114-2/10)

w sprawie wniosków sędziów w stanie spoczynku ze zlikwidowanych Wojskowych Sądów Garnizonowych w Bydgoszczy, Krakowie i Zielonej Górze dotyczących:
- niewykonania uchwały KRS z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie przeniesienia sędziów sądów wojskowych w stan spoczynku poprzez zaniechanie wypłaty części należnego im uposażenia w stanie spoczynku – za okres od 2 lipca 2010 r.- do 30 września 2010 r.
- niepodjęcia decyzji o zwolnieniu sędziów sądów wojskowych w stanie spoczynku z zawodowej służby wojskowej.

Pliki do pobrania:

< powrót

print