Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 czerwca 2016 r. (Nr WO 020- 73/16)

OPINIA

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 13 czerwca 2016 r.

 

 

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z przedłożonym projektem rozporządzenia opiniuje go pozytywnie, bez uwag.

Pliki do pobrania:

< powrót

print