Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 czerwca 2016 r. (Nr WO 020-72/16; druk senacki nr 187)

OPINIA

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 14 czerwca 2016 r.

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 

 

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postepowania cywilnego, opiniuje go bez uwag.

Pliki do pobrania:

< powrót

print