Uchwała Nr 1295/2015 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 1295/2015

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 8 grudnia 2015 r.

 

o zmianie treści Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów

 

 

            Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 z późn. zm.) w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1224) Krajowa Rada Sądownictwa nadaje następujące brzmienie § 6 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów, stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r.: „Przyjęte w Zbiorze zasady etyki mają zastosowanie do asesorów sądowych, którym powierzono pełnienie czynności sędziowskich, oraz odpowiednie zastosowanie do sędziów w stanie spoczynku”.

Pliki do pobrania:

< powrót

print