Uchwała nr 15/17 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 15/17

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICWA

z dnia 11 stycznia 2017 r.

 

o zmianie treści Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 976) w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej Sędziów (załącznik do uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r.) wprowadza się następującą zmianę:

po § 22 dodaje się § 23 w brzmieniu:

„Sędzia powinien powściągliwie korzystać z mediów społecznościowych”.

Pliki do pobrania:

< powrót

print