Uchwała Nr 14/17 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 14/17

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICWA

z dnia 11 stycznia 2017 r.

 

o zmianie treści Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 976) w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej Sędziów (załącznik do uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r.) wprowadza się następującą zmianę:

po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„Sędzia powinien unikać wszelkiego rodzaju kontaktów osobistych i związków ekonomicznych z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, a także unikać podejmowania działań w sferze prywatnej, zawodowej i publicznej, które mogłyby rodzić konflikt interesów i przez to negatywnie wpływać na postrzeganie sędziego jako osoby bezstronnej oraz podważać zaufanie do urzędu sędziego”.

Pliki do pobrania:

< powrót

print