Aktualności

Informacja o dochodach w latach 2014 -18 sędziego Leszka Mazura, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

W związku z zastrzeżeniami dotyczącymi oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2018, Przewodniczący KRS Leszek Mazur ujawnia informacje o swoich dochodach w latach 2014-2018. W informacji podano kwoty dochodu (przed opodatkowaniem i ewentualnymi odliczeniami).

2018 r.: 266 031,08 zł (poz. 92, PIT-36 złożony 25.04.2019 r.) – bilans dochodów za ten rok uwzględnia rezygnację z dodatkowo wynagradzanej funkcji wizytatora w sądzie okręgowym oraz faktyczne pełnienie  funkcji Szefa Biura KRS – bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu
2017 r.: 215 881,76 zł (poz. 92, PIT-36 złożony 18.04.2018 r.)
2016 r.: 180 177,00 zł (poz. 92, PIT-36 złożony 25.04.2017 r.)
2015 r.: 174 545,03 zł (poz. 92, PIT-36 złożony 26.04.2016 r.)
2014 r.: 168 831,14 zł (poz. 88, PIT-36 złożony 21.04.2015 r.)

Ponadto, poniżej sędzia Leszek Mazur publikuje 2 pierwsze strony swojego aktualnego rozliczenia podatkowego:

PIT 36 Przewodniczącego KRS Leszka Mazura

< powrót

print