Aktualności

UCHWAŁA NR 557/2019 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z 23 maja 2019 r. z okazji VII Międzynarodowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości


   Krajowa Rada Sądownictwa 23 maja 2019 r. w dniu VII Międzynarodowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, ustanowionego dla uczczenia pamięci sędziego śledczego Giovanniego Falcone, urzędnika Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Włoskiej, człowieka-symbolu bezkompromisowej walki o sprawiedliwość, konsekwentnie wskazuje na doniosłość pracy wszystkich pracowników współtworzących polski i europejski Wymiar Sprawiedliwości.
   Podkreślenia wymaga konieczność budowania i zapewnienia właściwych warunków służby, celem rzetelnego wypełniania obowiązków stawianych przed polskim Wymiarem Sprawiedliwości dla dobra obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Europy.
   W roku stulecia ustanowienia Polskiej Kuratorskiej Służby Sądowej Krajowa Rada Sądownictwa przypomina o znaczącym wkładzie codziennej pracy kuratorów w funkcjonowanie Wymiaru Sprawiedliwości.

< powrót

print