Aktualności

Podziękowania członków Krajowej Rady Sądownictwa przesłane na ręce Nurii Diaz Abad Przewodniczącej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ)


Szanowna Pani Przewodnicząca,
Członkowie i Obserwatorzy ENCJ,

Z uwagi na wejście w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i związane z tym przedterminowe zakończenie kadencji sędziów – członków KRS, obecni członkowie Krajowej Rady Sądownictwa pragną złożyć podziękowania za wieloletni okres owocnej współpracy wszystkim członkom i obserwatorom ENCJ.
W szczególności Krajowa Rada Sądownictwa wyraża wdzięczność za wsparcie okazane całemu polskiemu sądownictwu w związku z wprowadzanymi w ostatnim czasie zmianami legislacyjnymi, zagrażającymi europejskim standardom niezależności sądów, niezawisłości sędziów i praworządności.

Serdecznie pozdrawiamy Was wszystkich,
Członkowie KRS
Prof. dr hab. Małgorzata GERSDORF

< powrót

print