Aktualności

Konferencja „100-lecie niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce”

    W dniu 7 grudnia 2018 r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyła się konferencja: „100-lecie niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce”. Jej celem była analiza zmian legislacyjnych w odrodzonej Polsce, które dotyczyły wymiaru sprawiedliwości. Podczas konferencji, naukowcy i eksperci, a także sędziowie i przedstawiciele innych zawodów prawniczych, analizowali przyczyny, ale też zakres przeprowadzonych reform. Podjęli także próbę określenia założeń modelowego kształtu wymiaru sprawiedliwości. Do tego celu bardzo pomocne okazały się wnioski płynące z analizy porównawczej rozwiązań funkcjonujących w innych państwach i z analizy historycznej zmian, do których doszło w ciągu stu lat działania niezależnego wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
   Podczas konferencji przedstawiono referaty dotyczące:
-   rozwoju niezawisłego sądownictwa w Polsce po uzyskaniu niepodległości (ks. prof. dr hab. Mieczysław Różański),
-   relacji między Prezydentem RP a władzą sądowniczą (prof. dr hab. Dariusz Dudek),
-   niezawisłości sędziowskiej w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich (prof. dr hab. Anna Łabno),
-  zmian ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym w kontekście realizacji postulatów demokratyzacji niezawisłego i niezależnego sądownictwa w Polsce (prof. dr hab. Bogumił Szmulik).
    Przedmiotem analizy były także odmiany konstytucjonalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (dr Martin Mendelski) i rozwój niezawisłego wymiaru sprawiedliwości po odzyskaniu niepodległości, na przykładzie działań Najwyższej Rady Sądownictwa w Armenii (dr Hayk Hovhannisyan).

< powrót

print