Aktualności

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru sędziów – członków Rady przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

STANOWISKO

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie wyboru sędziów – członków Rady przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

            Krajowa Rada Sądownictwa zwraca się do wszystkich sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach członków Krajowej Rady Sądownictwa.

            Rada przypomina, że przepisy przyznające Sejmowi RP kompetencję do wyboru sędziów w skład Rady zostały ocenione jako naruszające Konstytucję RP przez Krajową Radę Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich, organy prawniczych samorządów zawodowych, stowarzyszenia zrzeszające sędziów oraz licznych przedstawicieli polskiej nauki prawa. O niezgodności tych przepisów z międzynarodowymi standardami ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów świadczą wystąpienia Komisji Weneckiej Rady Europy, Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa oraz organizacji pozarządowych.

            W ocenie Rady, aby dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu, żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w wyborze nowych członków Rady przez Sejm RP.

< powrót

print