Aktualności

Uchwała Nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 marca 2017 r.

W związku z projektowanymi zmianami ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie wzywa organy władzy ustawodawczej i wykonawczej do podjęcia dialogu i powrotu do konsultacji projektowanych zmian ze środowiskiem sędziowskim i organizacjami obywatelskimi tak, aby zapewnić standardy demokratyczne w wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa przy zachowaniu zasad poszanowania rozwiązań przyjętych w Konstytucji oraz przy zapewnieniu powszechności, bezpośredniości i równości uczestniczenia w wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.

< powrót

print