Aktualności

Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa na temat trybu przejścia w stan spoczynku sędzi Marii Bradtke

 

   Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą nr 935/2011 z 10 marca 2011 r. przedstawiła Prezydentowi RP wniosek o powołanie Marii Bradtke na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku. Następnie na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z 15 listopada 2011 r., który to wniosek został wcześniej uzgodniony z Ministerstwem Sprawiedliwości, sędzia Maria Bradtke została przeniesiona z dniem 1 stycznia 2012 r. na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Sopocie.

   Z dokumentacji, która znajduje się w Krajowej Radzie Sądownictwa wynika, że sędzia Maria Bradtke w latach 2007- 2011 pracowała jako asystent sędziego w V Wydziale Karnym Odwoławczym i X Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Współpracowała wtedy z kilkoma sędziami z tych wydziałów, którzy bardzo pozytywnie ocenili jej pracę. Z kolei 14 maja 2014 roku wpłynął do Krajowej Rady Sądownictwa wniosek Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku o przeniesienie, na podstawie art. 71. § 1 usp, sędzi Marii Bradtke w stan spoczynku z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Przed podjęciem decyzji, Rada zwróciła się do lekarza – biegłego sądowego o wydanie opinii na temat stanu zdrowia sędzi Marii Bradtke i o ocenę jej zdolności do pracy na stanowisku sędziego. Opinia lekarza-biegłego jednoznacznie stwierdzała, że „aktualny stan zdrowia opiniowanej nie pozwala jej na wykonywanie obowiązków na stanowisku sędziego - wobec przewlekłości choroby i nieskuteczności dotychczasowego leczenia w trybie ambulatoryjnym”. Szczegóły nie są jawne ze względu na ochronę dóbr osobistych. W tej sytuacji Krajowa Rada Sądownictwa przychyliła się do jednomyślnego wniosku Kolegium i Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku i podjęła uchwałę o przeniesieniu sędzi Marii Bradtke w stan spoczynku. Minister Sprawiedliwości, który jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa nie brał udziału w posiedzeniu, mimo że powinien. Od powyższej uchwały nie odwołało się Kolegium Sądu.

                          

                                                                                                                                                     Sędzia Waldemar Żurek                               

                                                                                                                                                         Rzecznik Prasowy  

                                                                                                                                                  Krajowej Rady Sądownictwa

< powrót

print