Aktualności

NADZWYCZAJNY KONGRES SĘDZIÓW POLSKICH Warszawa, 3 września 2016 r.

UCHWAŁA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zwołania Kongresu Sędziów PolskichSprawnie działający wymiar sprawiedliwości oraz niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej sądownictwo to fundament ochrony podstawowych praw i wolności obywateli, podstawa państwa prawa, a także gwarancja stabilności gospodarczej Polski.
W środowisku sędziowskim zgłaszane są postulaty przeprowadzenia powszechnej debaty na temat obecnej sytuacji sądownictwa w Polsce i zagrożeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Krajowa Rada Sądownictwa podziela opinie o potrzebie przeprowadzenia takiej debaty i we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszeniem Sędziów Themis, Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro Familia postanawia zwołać na 3 września 2016 r. Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.
Głównymi tematami Kongresu będą:
- sposób powoływania sędziów i ocena odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na stanowiska sędziowskie,
- nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami w świetle przepisów nowej ustawy  - Prawo o prokuraturze,
- niezależność sądów i niezawisłość sędziów w świetle planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego.
- ocena sytuacji związanej z działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego, w tym konsekwencje niepublikowania orzeczeń Trybunału,
- projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa,
Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do wszystkich sędziów o uczestnictwo w Kongresie Sędziów Polskich.

Ramowy program Kongresu:

08:30 - 09:30  - rejestracja

09:30 - 10:00 –  powitanie gości i wprowadzenie do Kongresu

10:00 - 11:30 - wystąpienia referentów

w programie m.in. 

- Nuria Díaz Abad – Przewodnicząca Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych (ENCJ), 

- Prof. András Baka – b. Prezes SN Węgier, b. Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 

- Sędzia Nils Engstad - Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE), 

- Sędzia Thomas Guddat – Prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów oraz Wiceprezes MEDEL,

- Prof. Ryszard Piotrowski - Uniwersytet Warszawski, 

- Prof. Marek Safjan - Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, 

- Prof. Andrzej Zoll - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego

11:30 - 12:15 - dyskusja uczestników Kongresu z udziałem zaproszonych gości

12:15 - 13:00 - przerwa kawowa

13:00 - 15:30 - ciąg dalszy dyskusji

15:30 - 16:15 – przerwa kawowa

16:15 - 17:00 - dyskusja nad uchwałami

17:00 - 17:30 - podsumowanie i zakończenie Kongresu

 

 Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału w Kongresie do 21 sierpnia 2016 r. pocztą elektroniczną na adres: kongres.sedziow@iustitia.pl oraz podanie imienia, nazwiska i nazwy sądu.

Dla wszystkich, którzy nie mogą przyjechać przewidujemy transmisję on-line oraz relację wideo.

Więcej informacji na www.iustitia.pl/kongres-sedziow

 

< powrót

print