Aktualności

Zatrzymania w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie - komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa


         
    W związku z informacjami o zatrzymaniu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Dyrektora Centrum Zakupów Wspólnych, chciałbym podkreślić, że Krajowa Rada Sądownictwa wielokrotnie przedstawiała w swoich stanowiskach i wniosku do Trybunału Konstytucyjnego negatywną opinię dotyczącą poszerzania kompetencji ministra sprawiedliwości w stosunku do dyrektorów sądów. Niestety przyjęty w Prawie o ustroju sądów powszechnych art.177 §4 mówi, że „dyrektor sądu apelacyjnego podlega bezpośrednio ministrowi sprawiedliwości”. W ten sposób prezes sądu został pozbawiony kompetencji kontrolnych w stosunku do dyrektora. Tymczasem urzędujący w Warszawie minister sprawiedliwości nie jest w stanie sprawować faktycznej kontroli nad dyrektorami sądów, które są oddalone o setki kilometrów.
    Krajowa Rada Sądownictwa sprzeciwiała się także uruchomieniu Centrum Zakupów Wspólnych w takiej postaci jak to zostało zrobione, a potem kilkakrotnie informowała o niewłaściwym działaniu Centrum. Z przykrością należy stwierdzić, że ostatnie wydarzenia ujawniają możliwe patologie, przed którymi ostrzegaliśmy. Apelujemy o szybkie i dokładne zbadanie sprawy, wyjaśnienie podejrzeń korupcyjnych i ukaranie winnych. Potrzebne są też zmiany legislacyjne, które zapobiegną podobnym wydarzeniom, zlikwidują dwuwładzą w sądach i będą zgodne z postulatami Rady, by ograniczać, a nie zwiększać nadzór administracyjny ministra sprawiedliwości nad sądami i ich dyrektorami.

 W załączeniu linki do dokumentów przyjętych przez Krajową Radę Sądownictwa dotyczących pozycji dyrektora sądów oraz Centrum Zakupów Wspólnych.
                            
                            

                                                                                       Sędzia Waldemar Żurek
                                                                                       Rzecznik Prasowy
                                                                                       Krajowej Rady Sądownictwahttp://krs.pl/pl/dzialalnosc/posiedzenia-rady/f,159,posiedzenia-w-2014-r/435,29-lipca-1-sierpnia-2014/2905,stanowisko-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-31-lipca-2014-r-nr-wok-401-1614-dot-wok-0752-1014

http://krs.pl/pl/dzialalnosc/posiedzenia-rady/f,177,posiedzenia-w-2016-r/580,15-18-listopada-2016-roku/4488,opinia-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-17-listopada-2016-r-nr-wo-020-15916-ud-147

http://krs.pl/pl/dzialalnosc/wystapienia-do-tk/p,1/31,ustawy-z-dnia-18-sierpnia-2011-r-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych-oraz-niektorych-innych-ustaw-dz-u-nr-203-poz-1192

 
< powrót

print